Podstawowe informacje:
Miasto wojewódzkie (ok. 368 000 mieszk.) położone nad Brdą i Wisłą. Duży ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny, zakłady chemiczne, fotochemiczne, przemysłu maszynowego, elektrochemicznego, środków transportu. Aktywnie działa Filharmonia Pomorska, Opera Nova, Teatr Polski, liczne placówki naukowe. Cztery wyższe uczelnie: Akademia Techniczno-Rolnicza, WSP, Akademia Medyczna i Akademia Muzyczna. Węzeł kolejowy i drogowy. Lotnisko.

Historia:
Na miejscu istniejącego już w XII w. grodu kasztelańskiego powstało w 1346 r. miasto, które szybko się rozwijało dzięki handlowi solą i zbożem. W XVI w. działała tu mennica. Upadek w XVIII w., od 1772 r. w zaborze pruskim (nazwa Bromberg). W l. 1773-74 Prusacy zbudowali Kanał Bydgoski łączący Wisłę z Odrą. W XIX w. germanizacja ludności, ale również rozwój przemysłu, komunikacji (od 1851 r. linia kolejowa) i handlu. W 1920 r. powraca do Polski. 3 i 4 września 1939 r. dywersanci niemieccy usiłowali opanować miasto, 10 września „Krwawa Niedziela” – masowe egzekucje ludności polskiej. Łącznie w czasie okupacji Niemcy wymordowali tu ok. 37 000 Polaków.

Ciekawe miejsca:
Po 1871 r. Niemcy zniszczyli wiele zabytków Bydgoszczy, Te, które ocalały, zgrupowane są głównie nad Brdą, na Starym Mieście. Znajdujący się w centrum Stary Rynek znany jest jako miejsce egzekucji w 1939 r., co upamiętnia pomnik. Jest również tablica poświęcona pamięci ofiar terroru stalinowskiego.

Stojący obok późnogotycki kościół paraf, powstał w l. 1466-1502. Od 1933 r. jest kolegiatą. Trzynawowe wnętrze przykryte jest sklepieniami gwiaździstymi i pokryte polichromią z l. 1922-25. Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe. W ołtarzu głównym znajduje się uznany za cudowny obraz Matki Boskiej z Różą z 1 poł. XVI w., koronowany w 1966 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu asystował m.in. kardynał Karol Wojtyła.
Obok, nad odnogą Brdy (Brda Młyńska), ciąg zabytkowych budynków określanych nazwą „Wenecji bydgoskiej”. W tzw. białym spichrzu, o konstrukcji szachulcowe j i gotyckich piwnicach, eksponowane są zbiory muzealne rzemiosła artystycznego.

Dalej, przy moście Staromiejskim, stoją nad Brdą trzy zabytkowe spichrze z XVIII-XIX w. Po drugiej stronie rzeki znajduje się d. kościół Klarysek wzniesiony w 1. 1582-1602. Jest to budynek późnogotycki, przebudowany w okresie renesansu. Wewnątrz polichromowany, barokowy strop z l pół. XVII w. i piękna krata z 1651 r. oddzielająca prezbiterium od nawy. Wyposażenie wnętrza renesansowe i barokowe. W d. zabudowaniach klasztornych (z 1615-18) mieści się Muzeum Okręgowe, znane z największego w Polsce zbioru prac Leona Wyczółkowskiego, a także dokumentów i pamiątek osobistych artysty. W pobliżu dom należący do matki słynnej aktorki Poli Negri – odnowiony w 1998 r. Wewnątrz modernistyczne dekoracje, a wśród nich fontanna i witraże.
Bydgoszcz jest również portem rzecznym. Most na Wiśle jest jednym z najdłuższych w Europie -1325 m, zbudowany został w końcu XIX w.
Bydgoszcz jest miastem pełnym zieleni. Na przedmieściu Myślecinek znajduje się Leśny Park Kultury i Wypoczynku, a w nim Ogród Fauny Polskiej (czyli zoo), ogród botaniczny, alpinarium, a także hipodrom, wyciąg narciarski, tor saneczkowy. W samym mieście wiele obiektów sportowych -stadiony oraz tory: żużlowy, kartingowy, regatowy.

Znani ludzie związani z miastem:
Jest to miasto rodzinne ks. prof. W. Gieburowskiego (1878-1943) – muzykologa, twórcy dzisiejszych „Słowików Poznańskich”, jednego z najbardziej znanych na świecie chórów chłopięcych.