Podstawowe informacje:
Miasto (ok. 2 300 mieszk.) nad spiętrzoną Wisłą (Zbiornik Włocławski). Pięknie położony na wysokim brzegu Wisły Dobrzyń jest jedną z najstarszych osad polskich.

Historia:
Jako gród wzmiankowany w XI w. Wtedy był głównym ośrodkiem ziemi dobrzyńskiej. W 1228 r. książę Konrad Mazowiecki, aby ochronić ten region przed najazdami Prusów, osadził tu zakon Rycerzy Chrystusowych – tzw. braci dobrzyńskich, którzy wkrótce w części przyłączyli się do Krzyżaków (po 1233 r.), a w części przenieśli się do Drohiczyna (w 1237 r.). W l. 1233-1454 Dobrzyń kilkakrotnie znajdował się w rękach Krzyżaków. W l poł. XIII w. nastąpiła lokacja miasta. Pomiędzy XIV w. a 1717 r. Dobrzyń był głównym ośrodkiem ziemi dobrzyńskiej, odrębnej jednostki z własnym sejmikiem. Na XVI i 1 poł. XVII w. przypadł rozkwit miasta, zwłaszcza dzięki handlowi zbożem i funkcjonowaniu komory celnej na Wiśle. W mieście wzmiankowanych było wtedy aż 8 kościołów. Po zniszczeniach w 1656 r. nastąpił okres regresu. Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze pruskim. W l. 1807-15 należało do Księstwa Warszawskiego, a w l. 1815-1918 do Królestwa Polskiego.

Ciekawe miejsca:
W pd. części miasta znajduje się Góra Zamkowa – grodzisko średniowieczne.

Znani ludzie związani z miastem:
Z Dobrzynia pochodzili Adam Kochański (1631-1700)- matematyk, profesor kilku uniwersytetów europejskich, i Nawojka – pierwsza kobieta, która w przebraniu męskim ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Była ona córką burmistrza Dobrzynia.