Wprowadzenie oscyloskopów opartych na PC zrewolucjonizowało proces diagnostyki motoryzacyjnej dla techników na całym świecie. W połączeniu z podwójnymi, wysokiej rozdzielczości monitorami, wieloma kanałami oscyloskopu, błyskawicznymi szybkościami przechwytywania, dużymi pamięciami próbek i bogactwem funkcji analitycznych, kiedyś „niezdiagnozowalne” problemy mogą teraz być uchwycone, wyświetlone i udostępnione do wglądu dla wszystkich.

Jednak bez intuicyjnego oprogramowania, które komplementowałoby ukryty potencjał oscyloskopu, tak potężne narzędzie diagnostyczne szybko zostaje zapomniane!
Oprogramowanie PicoScope 7 Automotive zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o łatwości użytkowania. W połączeniu z naszymi oscyloskopami z serii BNC lub PicoBNC+, możesz być pewien sukcesu przy uzyskiwaniu pierwszego przechwytywania sygnału.

Czym jest oscyloskop?

Oscyloskop pozwala na graficzne przedstawienie wybranego sygnału w funkcji czasu, umożliwiając obserwację zmian w jego zachowaniu. Dla łatwości użytkowania, PicoScope 7 Automotive posiada linie siatki, które dzielą widok wykresu na 10 działek. Poziom sygnału wejściowego jest wyświetlany wzdłuż osi pionowej, a czas wzdłuż osi poziomej. Na poniższym przebiegu użyliśmy PicoScope 7 Automotive do przechwycenia i wykreślenia sygnału (napięcia) czujnika położenia wałka rozrządu w funkcji czasu.

Zauważ, jak mierzony sygnał w czasie zmienia się między 5 V a 0 V, a cały czas przechwytywania wynosi 10 x 20 ms/div = 200 ms (0,2 sekundy).

Powyższy obraz natychmiast podkreśla moc oscyloskopu, ponieważ możemy teraz obserwować zmiany sygnału czujnika wałka rozrządu w dowolnych warunkach pracy, co jest funkcją niedostępną dla multimetru.

Przechwytywanie pierwszego pomiaru

Podłączenie oscyloskopu do pojazdu i przechwycenie pomiaru nie musi być trudne ani budzić obaw. Początkowe podłączenie jest identyczne jak w przypadku multimetru, jednak teraz mamy wyraźną przewagę wizualizacji sygnału w czasie. Postępując “krok po kroku”, PicoScope 7 Automotive został zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwą konfigurację kanałów oscyloskopu za pomocą jednego przycisku Opcje kanału. Poniżej możesz zobaczyć, jak kliknęliśmy na Kanał A, aby otworzyć menu Opcje kanału dla Kanału A.

Ustawienie napięcia w oscyloskopie

Podobnie jak ustawiasz zakres wejściowy na multimetrze dla oczekiwanego napięcia sygnału, ten sam proces dotyczy PicoScope. Kliknij przycisk Opcje kanału, aby wyświetlić menu Opcje kanału i wybierz żądany pionowy zakres wejściowy. Na poniższym obrazku wybraliśmy zakres wejściowy ±10 V z karty Pionowej w menu Opcje kanału dla Kanału A. Ustawienie to skonfiguruje teraz oscyloskop do wyświetlania dowolnego napięcia mieszczącego się między +10 V a -10 V.

Zauważ, że każda działka na osi pionowej ma teraz wartość 2 V, a 0 V pojawia się w środku widoku wykresu.

Ustawienie sondy (standardowe sondy BNC)

Obok karty pionowej w menu Opcje kanału mamy kartę Sondy. Wybór odpowiedniej sondy jest istotny, ponieważ informuje PicoScope o rodzaju pomiaru, który zamierzasz wykonać, i odpowiednio zmienia skalę wejściową i jednostki miary oscyloskopu. Sonda x1 jest standardową opcją dla większości pomiarów napięcia i jest wygodnie wybrana jako sonda domyślna. Z wybraną sondą x1, PicoScope ustawia skalę i wartości jednostek dla pomiarów napięcia. Jeśli jednak wybierzesz cęgowy miernik prądu 30 A z menu sondy, PicoScope dostosuje skalę i wartości jednostek, aby poprawnie wyświetlić pomiar prądu (tj. ampery zamiast woltów).

Ustawienie sondy (sondy PicoBNC+)

Dla posiadaczy oscyloskopów 4X25A PicoBNC+, ustawienie sondy nie mogłoby być prostsze, ponieważ wybór sondy, konfiguracja i automatyczne zerowanie są wykonywane automatycznie po podłączeniu sondy PicoBNC+ do oscyloskopu. Na poniższym obrazku widać, że PicoScope automatycznie wykrył, że cęgowy miernik prądu PicoBNC+ 60 A został podłączony do kanału A i odpowiednio skonfigurował opcje sondy dla tego kanału.

Ustawienie czasu

Wybór ustawienia czasu dla pomiaru za pomocą konwencjonalnego multimetru nigdy nie musiał być brany pod uwagę. Wartość wyświetlana na ekranie multimetru jest średnią w ciągu z góry ustawionego czasu. Z PicoScope możemy określić czas, który obejmuje cały wykres, co daje nam krystalicznie czysty widok ciągle zmieniającego się sygnału wejściowego, niezależnie od szybkości zmian. Po kliknięciu na przycisk Czas otwiera się menu Podstawa czasu i można wybrać czas wyświetlany na widoku wykresu za pomocą jednostek czasu na działkę. Poniżej wybraliśmy 20 ms/div, co odpowiada 200 ms na całym przechwyceniu.

  • Zmniejszenie ustawienia podstawy czasu (np. 20 ms/div) pozwoli na łatwiejsze szczegółowe oglądanie pojedynczego zdarzenia, takiego jak jeden obrót wałka rozrządu, w widoku wykresu.
  • Zwiększenie ustawienia podstawy czasu (np. 200 ms/div) pozwoli na szczegółowe oglądanie wielu zdarzeń, takich jak liczne obroty wałka rozrządu, w widoku wykresu.

Ustawienie wyzwalania

Podczas przechwytywania sygnałów wejściowych, które szybko zmieniają się w czasie, będą one wydawać się przesuwać lub drgać na wykresie. To sprawia, że są bardzo trudne do oglądania i analizy w czasie rzeczywistym. Aby przezwyciężyć ten problem, możemy wprowadzić zestaw “Warunków wyzwalania”, które muszą zostać spełnione, zanim sygnał zostanie wyświetlony w widoku wykresu. Zapewnia to wygodne środki do stabilizacji interesującego nas sygnału. Chociaż w PicoScope 7 Automotive dostępnych jest wiele funkcji i warunków wyzwalania, omówimy następujące opcje, do których można uzyskać dostęp, klikając przycisk Trigger:

  • Auto Trigger Mode
  • Simple Edge Type
  • Trigger source
  • Pre-trigger
  • Trigger Threshold 
  • Direction

Tryb wyzwalania

Pierwszym warunkiem wyzwalania jest Tryb wyzwalania i w tym przykładzie wybierzemy Auto. Wybranie Auto spowoduje, że oscyloskop będzie czekał na spełnienie warunków wyzwalania przed wyświetleniem przebiegu na ekranie. Jednakże, jeśli warunki nie zostaną spełnione w określonym czasie, PicoScope wyświetli przebieg niezależnie. Jest to świetna funkcja podczas korzystania z wyzwalania po raz pierwszy, ponieważ pozwala na wyświetlenie przebiegu, nawet jeśli ustawiłeś warunki wyzwalania poza wartościami dla mierzonego sygnału.

Typ wyzwalania

Drugim warunkiem wyzwalania jest Typ wyzwalania. Tutaj prosimy oscyloskop, aby wyzwalał na „Prostą Krawędź” (przejście z wysokiego na niski lub niskiego na wysoki) obecne w naszym sygnale wejściowym.

Źródło wyzwalania

Trzecim warunkiem wyzwalania jest kanał, na którym chcesz zastosować ustawienia wyzwalania. W naszym przykładzie poniżej wybraliśmy Kanał A jako Źródło naszych warunków wyzwalania.

Przedwyzwalanie

Czwartym warunkiem jest ustawienie Przedwyzwalania, tj. gdzie na wykresie chcesz umieścić wyzwalanie (od lewej do prawej), określone jako procent osi poziomej? Każda podziałka na wykresie reprezentuje 10%, a w naszym przykładzie poniżej wybraliśmy przedwyzwalanie 30%. To ustawienie wskaże sygnał przed wyzwoleniem, gdy wszystkie określone warunki zostaną spełnione.

Próg wyzwalania

Piątym warunkiem wyzwalania jest Próg, tj. poziom napięcia, który musi zostać przekroczony, zanim sygnał wejściowy zostanie wyświetlony. Poniżej wybraliśmy napięcie progowe 2 V.

Kierunek wyzwalania

Szóstym i ostatnim warunkiem jest Kierunek, tj. czy chcesz, aby wyzwalanie uchwyciło sygnał, gdy rośnie (Wschodząca Krawędź) czy maleje (Opadająca Krawędź)? W przypadku naszego prostokątnego przebiegu poniżej, możemy użyć dowolnej z tych opcji, ponieważ wiemy, że nasz sygnał ma zarówno wschodzące, jak i opadające krawędzie.

Podsumowując

Podsumowując Na poniższym obrazku zastosowano tryb auto-trigger, w którym PicoScope będzie oczekiwał, aż sygnał prostej krawędzi obecny na określonym źródle (Kanał A) przekroczy próg 2 V w kierunku narastającym w punkcie pre-trigger w widoku wykresu 30%. Ponieważ wybraliśmy tryb auto-trigger, PicoScope wyświetli przebieg niezależnie od tego, czy te warunki wyzwalania nie zostaną spełnione w ciągu około trzech sekund.

PicoScope wykorzystuje żółty romb wyzwalania w widoku wykresu, aby oznaczyć typ wyzwalania, ustawienia pre-trigger i progu. Należy pamiętać, że można kliknąć i przeciągnąć romb wyzwalania do nowej lokalizacji w widoku wykresu, aby edytować powyższe ustawienia. Masz teraz solidne podstawy do zastosowania podczas konfigurowania oscyloskopu do przechwytywania praktycznie dowolnego sygnału, ale nie martw się, jeśli to wszystko wydaje się być nadmiarem informacji, ponieważ pomoc jest pod ręką. Po otwarciu PicoScope 7 Automotive zobaczysz menu Testów z przewodnikiem. W tym menu możesz uzyskać dostęp do ponad 150 konkretnych testów skupiających się na komponentach, które możesz chcieć przetestować. Co ważniejsze, Testy z przewodnikiem skonfigurują PicoScope do przechwytywania wybranego sygnału, automatycznie zajmując się wszystkimi ustawieniami opisanymi powyżej.

Oprócz Testów z przewodnikiem, przycisk DON’T PANIC! (NIE PANIKUJ!) poprowadzi Cię do szeregu dodatkowych materiałów pomocniczych w postaci samouczków, studiów przypadków, filmów wideo i naszego niezwykle przydatnego “A to Z of PicoScope” (Leksykonu PicoScope). Jeśli chcesz działać samodzielnie i ustawić PicoScope ręcznie, śmiało. Jeśli jednak przebieg nie wygląda zgodnie z oczekiwaniami, lub co gorsza, nie pojawia się wcale, dalsza pomoc jest pod ręką. Kliknięcie przycisku Auto setup (Automatyczna konfiguracja) automatycznie skonfiguruje ustawienia oscyloskopu do przechwycenia badanego sygnału. Alternatywnie, możesz kliknąć przycisk Więcej w lewym panelu narzędzi, a następnie przycisk Resetuj konfigurację (Reset configuration).

Wypełnij i Pobierz!

Najnowsze tutoriale, zaproszenia na szkolenia oraz informacje o nowych produktach PicoScope! Wszystko co potrzebujesz, żeby zostać lepszym diagnostą w jednym miejscu. Zapisz się do newslettera "Oscyloskop w Warsztacie"!

Mam już urządzenie

You have Successfully Subscribed!